Головна - 9 клас - Тест залишкових знань

Тест залишкових знань

Тестування:


Ім'я:

Прізвище:

Тест:

Запитання 1. Ознаки архітектурного стилю: підкреслена спрямованість у небо, стрілчасті арки та вікна, ажурні башти, вітражні вікна.


Запитання 2. Мистецький стиль, що панував у середньовічній Європі протягом 11-12 (місцями 13) століття.


Запитання 3. Мистецький стиль, що зародився в 4-5 століттях та поширився на Київську Русь, де існував впродовж багатьох століть?


Запитання 4. Сюжетна або орнаментальна композиція, виконана зі шматочків прозорого кольорового скла.?


Запитання 5. Музичний інструмент, що панував в готичних храмах.


Запитання 6. У якій країні зародилося Рококо?

Запитання 7. Класицизм буквально означає?


Запитання 8. Кого із композиторів називають "душею фортепіано"?


Запитання 9. Художники-романтики Англії?


Запитання 10. Сукупність художніх принципів, прийомів і засобів, характерних для мистецтва певних країн певного історичного періоду, напряму або індивідуальної манери художника?


Запитання 11. Естетичне пізнання світу в процесі художньої творчості як особливого виду людської діяльності, що відображує дійсність у конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних ідеалів прекрасного?


Запитання 12. Увертюра - це...