Головна - 7 клас - Тест залишкових знань

Тест залишкових знань

Тестування:


Ім'я:

Прізвище:

Тест:

Запитання 1. Твори, призначені для виконання невеликим складом музикантів називаються?


Запитання 2. Хвалебний твір урочистого характеру?


Запитання 3. Який з названих творів є різновидом романсу??


Запитання 4. Виконавець-аматор авторських (власних) пісень?


Запитання 5. Жанр духовної хорової музики, що виконується а капела називається?


Запитання 6. Завершений за будовою сольний номер в опері (кантаті, ораторії) називається?

Запитання 7. Що таке темп?


Запитання 8. Хор-це...


Запитання 9. Жанр камерно-інструментальної музики


Запитання 10. Назвіть, який із жанрів поширений у симфонічній музиці?


Запитання 11. Назвіть зайвий інструмент у симфонічному оркестрі?


Запитання 12. Етюд - відноситься до...